Management systemen

ef_management_iso_14001.jpg

Bekende internationale certificeringen zijn ISO 9001 en ISO 14001, ISO 45001 (de opvolger van de OHSAS 18001). Het eerste doel is vaak om een certificaat te behalen en vertrouwd te raken met het managementsysteem, welke gericht is op de beheersing en verbetering van kwaliteit, milieu, arbeidsomstandigheden, enzovoorts.

Sommige bedrijven vinden het behouden van een certificaat voldoende. Eigenlijk is dat jammer. Mijn mening is dat een kwaliteits-, milieu of veiligheidssysteem ook iets moet en ook kan opleveren. Dat geldt toch voor elke investering die u doet?

En ook bij een klein bedrijf kan een managementsysteem – mits goed geïmplementeerd – u nog steeds tot ‘lust’ zijn en niet tot ‘last’.

Wat betreft het opzetten en invoeren van een managementsysteem (en eventueel later de mogelijke certificering hiervan) kunt u er voor kiezen om het schrijven van processen en documenten zelf te doen – waarbij de adviseur u begeleidt in het proces en het kader aangeeft - of kunt u dit ook volledig door EF Management laten verzorgen.

Voor de drie genoemde normen geldt dat deze toepasbaar zijn op allerlei organisaties, ongeacht hun aard en omvang.