De OHSAS 18001 norm (Occupational Health and Safety Management Systems) stelt eisen aan arbomanagementsystemen en heeft als doel om risico's te verminderen of te elimineren voor eigen werknemers en andere belanghebbenden, die kunnen worden blootgesteld aan arbo-gevaren, welke verband houden met de activiteiten van de organisatie.

Compliance management is ook bij OHSAS 18001 een integraal onderdeel van het managementsysteem.
Op 12 maart 2018 is de nieuwe ISO 45001 norm verschenen, als opvolger van de OHSAS 18001. Ook bij deze norm heeft een organisatie drie jaar de tijd om over te stappen van de OHSAS 18001 naar de ISO 45001 norm.

Voordelen van ISO 45001/OHSAS 18001

Wanneer u als organisatie beschikt over een arbomanagementsysteem, biedt kan - naast een mogelijk commercieel voordeel - de relatie met overheden worden verbeterd. Ook het toezicht door het bevoegd gezag (inspectiedienst SZW) kan versoepeld worden. Uw systematische aandacht voor verbetering van de arbeidsomstandigheden kan ertoe leiden dat potentiële nieuwe medewerkers uw organisatie verkiezen, boven de concurrent die geen arbomanagementsysteem heeft. Door structurele aandacht voor de arbeidsomstandigheden kan het aantal ongevallen/incidenten verminderd worden, waardoor er direct minder verstoringen zijn in uw processen. Systematische aandacht voor arbeidsgerelateerd ziekteverzuim leidt tot minder uitval van medewerkers door ziekte, een prettige financiële bijkomstigheid.